Proaktivna osebnost v delovnem okolju

4 avgusta, 20200
https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/LEAD_hrm_proaktivna_osebnost_001-1280x854.jpg

AVTOR: Neža Mestek, Nina Mikl, Kristina Kišić

Članek je prvotno objavljen v Reviji DIREKTOR

V času, ko podjetja težijo k povečanju lastne konkurenčnosti se za inovativne pristope glede kompetentnih profilov vedno najde prostora.

Pri izboru kadrov smo običajno soočeni s širokim naborom posameznikov, vsak s svojimi kompetencami in izkušnjami ter individualnimi osebnostnimi lastnostmi. Glede na zahteve delovnega mesta bodo nekatere osebnostne kandidatov bolj zaželene kot druge. Ena izmed teh ključnih osebnostnih lastnosti, je tudi proaktivnost. Dandanes, v visoko kompetitivnem delovnem trgu je proaktivna osebnost posebno želen, če ne že nujen profil, tako za vodjo kot tudi ostale zaposlene.  Proaktivno osebnost, kot pove že ime samo,  karakterizira predvsem proaktivno vedenje, torej, usmerjenost k akciji. V delovnem kontekstu je to posameznik, ki  anticipira in identificira priložnosti ter implementira potrebne. V veliki meri gre za samoiniciativno osebo, ki pa potrebuje določeno stopnjo avtonomije na delovnem mestu za uspešno in optimalno delovanje. Pozitivna lastnost proaktivne osebnosti je tudi vztrajnost, torej spremljanje napredka dokler ni dosežen željen cilj. Če si kot delodajalec želite zaposlenega, ki bo spremljal razvoj projekta vse do uspešnega zaključka, vsekakor bodite pozorni na opisane lastnosti.  V kombinaciji z visokimi in ustreznimi kompetencami, ter primernim delovnim mestom, lahko proaktiven delavec veliko doprinese k podjetju.

Čeprav pri proaktivnosti običajno povezujemo z vodstvom gre za pomembno lastnost tudi pri drugih zaposlenih. Raziskave kažejo, da proaktivna osebnost predvidi uspešnost pri prodaji bolj kot druge osebnostne lastnosti, kot na primer, vestnost in ekstravertnost. Govorimo torej o prediktorju učinkovitosti tako da je pomembno, da se na splošno spodbuja in krepi proaktivnost pri delovnem kolektivu. To pa lahko storimo z omogočanjem večje stopnje avtonomije in svobode zaposlenim pri odločanju saj raziskave kažejo, da to zaposleni razumejo kot neko potrditev, zaupanje v zmožnosti in kompetence s strani nadrejenih in posledično bolj pogosto prevzamejo iniciativo, so proaktivni, bolj samozavestni in tudi učinkoviti. Posledično pa tudi bolj pozitivno vplivajo na okolico in tako pripomorejo k celotnemu kolektivu. Metanaliza iz 2010 je potrdila, da je pri proaktivnih zaposlenih delovna učinkovitost večja, da so proaktivni delavci boljši pri opravljanju delovnih nalog, so bolj zadovoljni s službo ter izkazujejo večjo pripadnost organizaciji. Torej gre za neko lastnost, ki ni omejena samo na delovno učinkovitost vendar se izkazuje v pripadnosti do organizacije, kar za sabo potegne vrsto drugih pozitivnih aspektov. Zagotovo pa si vsako podjetje želi ne samo učinkovite ampak tudi pripadne zaposlene, ki bodo izkazovali pozitivno naravnanost do dela, ustvarjali pozitivni delovno klimo in s tem doprinesli k podjetju kot celoti.

Proaktivno vedenja pa ima lahko tudi negativen učinek na organizacijo, če ni pravilno usmerjeno oziroma če se posameznik znajde v rigidnem okolju, kjer proaktivno vedenje ni zaželeno oziroma je v direktni kontradikciji z organizacijsko strukturo, politiko in načinom delovanja.

Vsekakor pa, če omogočimo proaktivnim kadrom svobodo in priložnost, da vplivajo, oblikujejo in razširjajo dogajanje znotraj dinamičnega poslovnega okolja bodo s tem zagotovo doprinesli k celotni organizaciji.

Literatura:

Bateman, T. S. & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103-118

Belschak, F., Den Hartog, D., (2010). Being proactive at work – blessing or bane? The Psychological, vol. 23, (pp 886 – 889).

Crant, M. J. (1995). The proactive personality scale and objective job performance among real estate agents. Journal of Applied Psychology, 80, 532-537.

Marjolein C.J., Semejin, J.H. & Renders, I., (2018). Mind the mindset! The interaction of proactive personality, transformational leadership and growth mindset for engagement at work, Career Development International, 23(1), pp.48-66.

Napišite vaše mnenje

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/logo_sps_web3.jpg
https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan_web2.jpg
https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/logo-mgrt_web2.jpg

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

Pisarna
Cesta k Tamu 7
Maribor
Pišite
info@lead-hrm.com
lara@lead-hrm.com
Pokličite
+386 (0)41 798 068

© 2020, LEAD-RHM, Vse pravice pridržane | Kolofon | Politika zasebnosti | Piškotki