Kdo je odgovoren za blagostanje sodelavcev?

7 avgusta, 20200
https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/Untitled-design-4-1280x720.png

Avtor: Lara Delić, univ. dipl. psih.
Članek je prvotno objavljen v Reviji DIREKTOR

Kdo je dolžen zagotoviti blagostanje zaposlenih? Kdo je najbolj odgovoren za njihovo duševno in telesno zdravje? Kolikšno in kakšno odgovornost nosijo podjetje in njegovi predstavniki?

Ukrepi za ohranjanje in višanje zadovoljstva zaposlenih niso več osrednja sestavina v receptu za motiviran, učinkovit in zdrav kolektiv. Iz strokovnih in drugih zanesljivih virov nas bombardirajo z vedno novimi fenomeni, nevšečnostmi in stranskimi učinki, ki sledijo nezadostni ali neoptimalni skrbi za zaposlene.

Samo v zadnjih izdajah revije Direktor je bila predstavljena zajetna množica smernic za organizacije in njihove vodje, kako zagotavljati ter krepiti ravnovesje med delom in družino. V tokratni številki vsebine osvetljujejo vprašanje preobremenjenosti in nas svarijo pred nezaželenimi posledicami domnevnih ali dejanskih nelegitimnih delovnih nalog. Kvalitetnih vsebin o izgorelosti kar mrgoli na vseh koncih in krajih. Promocija zdravja na delovnem mestu delodajalcem poleg varovanja duševnega zdravja nalaga tudi odgovornost za telesno zdravje zaposlenih.  Zaradi pomanjkanja izzivov lahko posameznik obtiči na kariernem platoju in v skrajnem primeru postane celo žrtev trpinčenja na delovnem mestu.

Navedenim se pridružuje še nešteto drugih faktorjev, ki prej ali slej ogrozijo psihofizično blagostanje posameznika, posledično pa negativno vplivajo na delovni kolektiv, delovno učinkovitost in nazadnje uspešnost organizacije. Našteti motivi in zunanji pritiski regulativ in družbenih pričakovanj nalagajo podjetjem ter odgovornim znotraj njega veliko breme, da celostno poskrbijo za slehernega zaposlenega, kar vključuje vsaj strokovni razvoj, psihično blagostanje in telesno zdravje.

Na drugi strani imamo posameznika v vlogi zaposlenega. Ali je le-temu ob vseh obveznih ukrepih in obvezujočih navodilih usmerjenih na podjetja odvzeta odgovornost za lastno zadovoljstvo in zdravje? Prizadevni skrbnik za kadre celo potoži, da so sodelavci postali »razvajeni otroci«. Njihovemu nezadovoljstvu, pričakovanjem in zahtevam ni konca, med tem ko sami postorijo le malo za lastno srečo. Pa vendar se praktično nikoli ne pogovarjamo s posameznikom, ki zase trdi, da si ne prizadeva biti zadovoljen, sodelovalen in korektno delovno učinkovit. Kje se torej zatakne? V praksi je to najpogosteje šum v komunikaciji med podjetjem in zaposlenim s pridruženim občutkom nemoči na strani zaposlenega.

Vodstvene veščine za dvosmerno komunikacijo

Za začetek se ustavimo pri samem šumu v komunikaciji. Večji kot je kolektiv, bolj heterogena je množica potreb, želja in osrednjih motivacijskih vzgibov zaposlenih. Vsak posameznik pa v duhu individualističnih družbenih trendov pričakuje, da bodo prav njegove potrebe, želje in motivacijski vzgibi kar v največji meri zadovoljeni. Nerealno je pričakovati, da bomo ob kopici za podjetje eksistencialnih procesov lahko sploh prisluhnili slehernemu deležniku. Slednje nas pripelje do zaključka, da bomo z ukrepi na ravni celega podjetja težko ugodili vsakemu.

Pri razreševanju te uganke odigrajo ključno vlogo vodje s svojo paleto vodstvenih veščin. V svojem timu so vodje tisti, ki poosebljajo podjetje in so najbolj neposreden stik zaposlenega s podjetjem. Glede na dostopnost vodje, bodo zaposleni ocenili, koliko posluha ima podjetje za njihove potrebe in predloge. V najbolj surovem smislu bodo zaposleni prav na podlagi vedenja vodje ocenili, koliko je podjetju mar za njih. Vodja je tisti, ki lahko pri zaposlenem prepozna ključne motivacijske vzgibe in kateremu se lahko zaposleni neposredno zaupa.

Organizacije, ki si prizadevajo s prijaznim, spodbudnim in fleksibilnim okoljem doseči odlične poslovne rezultate, največje učinke dosežejo prav s krepitvijo vodstvenih veščin in večanjem pristojnosti vodij na vseh nivojih.

Organizacije, ki si prizadevajo s prijaznim, spodbudnim in fleksibilnim okoljem doseči odlične poslovne rezultate, največje učinke dosežejo prav s krepitvijo vodstvenih veščin in večanjem pristojnosti vodij na vseh nivojih. Tako ustvarjajo vodje, ki znajo prisluhniti in prepoznati potrebe zaposlenih. V naslednjem koraku pa v skladu s temi potrebami in s svojimi pooblastili učinkovito prilagodijo delovne procese. Nič manj pomembna ni njihova spretnost rokovanja z nerealnimi pričakovanji. Te znajo ustrezno nasloviti in spretno prilagoditi. Pa vendar je tudi njihova odgovornost omejena.

Odgovorno je biti proaktiven

Občutek nemoči se odraža predvsem v pesimističnih prepričanjih, kot je »saj tako ali tako ne bo nič boljše«, in iz njih izhajajočem pomanjkanju proaktivnosti. Sodelavci tako dvomijo v možnosti izboljšanja, da niti z opozarjanjem na moteče dejavnike ne poskušajo vplivati na svoje delovno okolje.  Posledično ostajajo večno nezadovoljni, med tem ko se kadrovska služba s plenarnimi aktivnostmi bori na napačnih frontah.

Na tej točki je na mestu, da naslovim zgoraj zastavljeno vprašanje: ali je zaposleni odrešen odgovornosti za lastno zadovoljstvo? Verjamem, da ne. Vsak je v prvi vrsti odgovoren za sebe, za varovanje lastnega blagostanja in za doseganje svojih ciljev. Vplivanje na okolje in soustvarjanje optimalnih pogojev, pa je še kako ključen korak pri doseganju ciljev.

Podjetje naj prevzame odgovornost zato, da vzgaja odgovorne proaktivne zaposlene. Le taki bodo motivirani in zmožni poskrbeti sami zase.

Potem takem, je edino smiselno, da zaposleni sami podajajo in ustvarjajo rešitve tudi v okviru delovnega okolja. Istočasno je smiselno za podjetje, da prevzame odgovornost zato, da vzgaja odgovorne proaktivne zaposlene. Le taki bodo motivirani in zmožni poskrbeti sami zase.

Med tem, ko stroka ponuja veliko učinkovitih izobraževalnih programov, coachingov in drugih prijemov, ki uspešno opolnomočijo sodelavce v smeri večje proaktivnosti in prevzemanja odgovornosti, se podjetja srečujejo z veliko težjim izzivom. Z odprtostjo do nekonvencionalnih rešitev, ki jih proaktivni sodelavci podajajo, in s sprejemanjem nepričakovanih odločitev, ki ji utegne sprejeti sebi zvest in odgovoren posameznik. Vendar o tem ob drugi priložnosti …

Napišite vaše mnenje

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/logo_sps_web3.jpg
https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan_web2.jpg
https://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/logo-mgrt_web2.jpg

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

Pisarna
Cesta k Tamu 7
Maribor
Pišite
info@lead-hrm.com
lara@lead-hrm.com
Pokličite
+386 (0)41 798 068

© 2020, LEAD-RHM, Vse pravice pridržane | Kolofon | Politika zasebnosti | Piškotki