http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/LEAD_ocenjevanje.png
Področja delovanja

2. OCENJEVANJE POTENCIALOV

http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/Ocenjenvanje_potencialov_004.jpg
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/pluseki_04.png
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/LEAD_osebnostni_profil.png

IZDELAVA OSEBNOSTNEGA PROFILA

Osebnostni profil je orodje, ki vam pomaga razumeti in z boljšo natančnostjo napovedati vedenje ljudi. Z uporabo psiholoških (psihometričnih) vprašalnikov dobimo informacijo o posameznikovih: osebnostnih lastnostih, vrednotah, prevladujočih vzorcih čustvovanja, stališčih in vodstvenih tendencah ter drugih specifičnih sposobnostih. S tem dobimo jasne usmeritve o posameznikovih največjih potencialih in razvojnih priložnostih oz. potrebah. Prav zaradi slednjega je izdelava osebnostnega profila pomemben korak:

 • v procesu zaposlovanja novih sodelavcev,
 • pri načrtovanju kariere,
 • v procesu načrtovanja večjih intervencij v organizaciji (npr. načrtovanje nasledstev, upravljanje s talenti, šole vodenja ipd.),
 • pri optimizaciji pristopa k vodenju in ravnanju z ljudmi,
 • pred coachingom oz. drugimi svetovalnimi procesi.

Ker je osebnostni profil pogosto uporabljen kot podpora pomembnim odločitvam, je ključno, da testna baterija sestoji iz kvalitetnih in verodostojnih vprašalnikov. V podjetju LEAD smo zavezani visokim psihološkim etičnim standardom in uporabljamo teste, ki zagotavljajo visoko zanesljivost, veljavnost, objektivnost, občutljivost in so normirani na reprezentativnem vzorcu.

http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/pluseki_03.png
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/pluseki_03.png
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/LEAD_kompetence.png

360° MERJENJE KOMPETENC

S sistematičnim pridobivanjem povratne informacije s strani več ocenjevalcev pridobimo bolj natančne in objektivne meritve o posameznikovih vedenjih na delovnem mestu in pristopih k izpolnjevanju delovnih nalog. S tem dobimo tudi koristne informacije o tem, kako posameznikova vedenja vplivajo na okolico. Tako lahko bolje razumemo stopnjo delovne učinkovitosti ter uspešnosti in kvaliteto odnosov, ki jih vzpostavlja. Merjenje kompetenc s 360° povratno informacijo:

 • osebi ponuja kvalitetno povratno informacijo o lastni učinkovitosti in uspešnosti,
 • vzpodbuja delovno učinkovitost,
 • krepi pričakovana in želena vedenja v organizaciji,
 • omogoča postavljanje kvalitetnih ciljev in merjenje le-teh,
 • omogoča identifikaciji posameznikovih potreb po razvoju in izobraževanju,
 • potrjuje dobre odločitve zaposlovanja,
 • omogoča strateško upravljanje s človeškim kapitalom (npr. načrtovanje nasledstev, sestava projektnih timov, napredovanja in premeščanja),
 • lajša proces upravljanja s človeškim kapitalom,
 • omogoča kontinuirano spremljanje individualnega razvoja in skupinskega napredka.

Pri oblikovanju vprašalnika in vključevanju področij, ki bodo ocenjevana,vedno izhajamo iz podjetja, kjer se proces izvaja. Področja ocenjevanja vedno izbiramo po načelu pragmatičnosti in največje dodane vrednoti.

http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/Pics_graphics_002.jpg
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/07/pluseki_04.png
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/logo_sps_web3.jpg
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan_web2.jpg
http://lead-hrm.com/wp-content/uploads/2020/08/logo-mgrt_web2.jpg

Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran na podlagi javnega poziva “Vavčer za digitalni marketing”.

Pisarna
Cesta k Tamu 7
Maribor
Pišite
info@lead-hrm.com
lara@lead-hrm.com
Pokličite
+386 (0)41 798 068

© 2020, LEAD-RHM, Vse pravice pridržane | Kolofon | Politika zasebnosti | Piškotki